Ciêuve, bagnêuve (Piove piove)

Ciêuve, bagnêuve

Ciêuve, bagnêuve
a gallinn-a a l’ha fatto e êuve
e êuve i són de ciòngio
cö-e ciùmme de crómbo
e ciùmme i són d’argento
chi còsto çinquecento
çinque e çinquanta
tutto o móndo o canta
canta o gallo
rispónde a gallinn-a
s’avanza Teresinn-a
cö-i sèu cavelli gianchi
gianchi de seia
Teresinn-a bónna seia.

Piove, piove

Piove, piove.
la gallina fa le uova
le uova son di piombo
con le piume di colombo
le piume son d’argento
che costano cinquecento
cinque e cinquanta
tutto il mondo canta
canta il gallo
risponde la gallina
s’affaccia Teresina
coi suoi capelli bianchi
bianchi di sera
Teresina buonasera.

Lascia un commento