ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Val Tidone + Pianello Val Tidone 5