ទំព័រ​ដើម​ / Val d'Aveto emiliana / Castelcanafurone 8